hole_5_afslag.JPG header_schaerweijde.jpg Hole_9_aankomst.jpg vijver2.JPG
 
Golf Nieuws

BAAN 2.0, deel 1

Nieuws afbeelding 15-3-2019

Inmiddels is iedereen wel op de hoogte van het plan om onze baan te renoveren.

Het bestuur en de Baancommissie willen alle leden zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Want we willen natuurlijk allemaal een perfecte nieuwe baan, maar niemand wil overbodige hinder van de renovatie ondervinden.

Goede informatie en uitleg helpt om begrip en draagvlak te creëren.

Daarom gaan we jullie met BAAN 2.0 op onze site regelmatig op de hoogte houden.

 

De eerste informatie werd gedeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2018.

 

Daarna is besloten om een klankbordgroep op te richten.

Deze groep wordt over alle details van de renovatie geïnformeerd en wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk mee te denken.

In deze groep zitten actieve leden uit verschillende geledingen van de Golf afdeling.

Op 13 maart was de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep.

 

Tijdens deze eerste bijeenkomst gaf het "Renovatieteam Golf Schaerweijde” uitleg over de verschillende stappen van het renovatieproces.

Het Renovatieteam bestaat uit de Baancommissie leden Willem Oxener, Peter Blaauw en Erik van Oosten. Allen mannen met een professionele achtergrond op het terrein van de landschapsarchitectuur.

 

De basis voor de renovatieplannen is gelegd in het Beheerplan van 2015.

De renovatie bestaat uit het vernieuwen van de beregeningsinstallatie en de greens.

De fairways en overige delen van de baan blijven zoals ze zijn, om te voorkomen dat de baan helemaal niet meer gebruikt kan worden.

Bovendien is daar op dit moment nog geen geld voor.

 

De beregeningsinstallatie functioneert zo slecht dat de fairways in de steeds droger wordende zomers niet het noodzakelijke onderhoud krijgen. De 25 jaar geleden aangelegde greens zijn totaal verouderd en door de slechte ondergrond is het gras vervilt, zeer schimmelgevoelig en te snel verzadigd van regenwater.  Hoogste tijd dus voor een grondige vernieuwing.

 

Doelstelling is om de bespeelbaarheid op en rondom de greens te verruimen en de grasmat weerbaarder te maken. 

Na de renovatie zou het mogelijk moeten zijn om ook ‘s winters, als er geen vorst is, op de zomergreens te spelen. 

Ook geeft de renovatie de gelegenheid om met herschikking de greens 'spannender' te maken wat meer uitdaging en speelplezier moet opleveren. Van essentieel belang is dat de greens en voorgreens een uitgebalanceerde bodemopbouw en drainage krijgen die een optimale grasmat garanderen. Daarvoor heeft firma De Ridder, die de werkzaamheden gaat uitvoeren, een heel team van specialisten met grote ervaring in deze 'tak van sport'. 

 

Hoe komt de baan er uit te zien? 

Iedereen is daar nieuwsgierig naar, maar we moeten nog even wachten op het voorlopige ontwerp van golfbaanarchitect Alan Rijks, die uit drie inschrijvingen is gekozen.  Rijks is een bekende naam in de wereld van de golfbaanontwerpers en renovatieprojecten.

Het renovatieteam heeft voor de ontwerpopdracht maar liefst 16 criteria meegegeven die Schaerweijde-eigen zijn en moeten passen in het karakter en de sfeer van de baan en van de ledensamenstelling. De aanpak van het project ademt zakelijkheid en professionaliteit.

 

Op 10 april wordt er speciaal voor golf een extra ALV gehouden om iedereen te informeren. 

In mei wordt de begroting behandeld en in juli ziet het voorlopig ontwerp het licht. Vervolgens wordt in augustus/september het definitieve ontwerp vastgesteld en dan kan worden gestart met de renovatie.

Volgens de planning starten de machines in januari 2020 met grondverzet c.q. bewerking en wordt de ondergrond geschikt gemaakt voor bezaaiing in april. Als het weer niet al te zeer tegen zit beschikken wij in augustus 2020 over splinternieuwe greens, voorgreens, bunkers en een moderne beregeningsinstallatie. Schaerweijde is dan écht de mooiste C-baan van Nederland.

 

We moeten tot die tijd even door de zure appel heen bijten, want de werkzaamheden leggen wel beperkingen op de speelgelegenheid. Noem het een diepte-investering.

Volgende winter spelen we extra lang op de huidige zomergreens, totdat de schop in de grond gaat. De eerste 8 maanden van 2020 spelen we op wintergreens, die een speciale zorg krijgen voor een zo goed mogelijke graskwaliteit. Daarom doen we een oproep aan iedereen om de wintergreens te ontzien!

Deze wintergreens zijn, zoals we al gemerkt hebben, wat verder van de zomergreens komen te liggen want voor de werknemers van firma De Ridder is dat wel zo veilig. 

 

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!