hole_5_afslag.JPG Hole_9_aankomst.jpg header_schaerweijde.jpg vijver2.JPG
 
Golf Nieuws

BAANRENOVATIE STAP DICHTERBIJ

Nieuws afbeelding 31-7-2019

Enige tijd geleden hebben we beloofd om duidelijke informatie over de baanrenovatie te geven.

We zijn weer een paar stappen verder, dus tijd voor een update!


Algemene uitgangspunten

Met de bekende golfbaanarchitect Alan Rijks heeft het  Renovatieteam, de Baancommissie en enkele anderen een verkennende ronde in de baan gemaakt. Doel was om met de inzichten van de golfarchitect de denkrichting te ontwikkelen voor het ontwerp van de baanrenovatie.  Greens, voorgreens en bunkers zullen worden vernieuwd/gewijzigd/verplaatst en krijgen meer ondulatie (reliëf) en een duurzame kwaliteit. Opmerkelijk hoe een ervaren architect naar onze baan kijkt en daar rake opmerkingen over heeft. Ingegeven door zijn brede ervaring en vakkennis kwam Alan Rijks tot aanwijzingen en suggesties die zeer waardevol zijn om de baan nog meer kwaliteit mee te geven.  Het resultaat is, dat we in de planvorming van de renovatie niet alleen maar de greens en directe omgeving bekijken, maar ook de tee's en de omvang van de fairways krijgen aandacht. Het uiteindelijke doel is, om meer speelplezier en ook variatie te krijgen en de baan 'eerlijker' te maken voor de verschillende spelniveaus.  


Suggesties van leden om de speelrichtingen en fairways te verleggen zijn, niet aan de orde. Dit is niet alleen onbetaalbaar maar zou bovendien  baansluiting betekenen voor een periode. In de tijdelijke situatie gedurende de renovatie blijft de baan gewoon bespeelbaar en bovendien ook qualifying. Rond januari 2020 begint het grondwerk en wordt er volgens planning in april gezaaid. Onder normale omstandigheden is de gerenoveerde baan in augustus 2020 helemaal speelklaar. 


De Tee's

 Het viel Alan Rijks op dat er bij ons over het algemeen weinig verschil is tussen de gele en rode tee's.  Voor korte holes is dat geen probleem maar voor de langere is rood erg in het nadeel. Voor de spelbeleving en het gevarieerd aanspelen van de green wordt gedacht om meer rode tee's te bouwen. Zeker voor de lange holes moet er een behoorlijk verschil tussen geel en rood worden aangehouden. 

De tee's liggen ook niet allemaal op de juiste plaats voor het goed aanspelen van de green vanwege oprukkend groen.  Ook vindt Alan Rijks, dat er meer verschil in afstanden tot green moet zijn tussen de eerse 9 holes en de tweede 9.  Verschillende gele tee's kunnen worden opgesplits om de green met verschillende stokken te kunnen aanspelen en daardoor interessanter maken. 


De greens

Uitgangspunt is het maken van weerbare en duurzame greens met een optimale bespeelbaarheid. Er wordt gestreefd naar méér variatie dan nu het geval is. De ondulatie (reliëf) zal bij gemakkelijk aanspeelbare greens sterker zijn dan bij de greens op grotere afstand. Het aantal birdies dat bijvoorbeeld hole 5 altijd bovengemiddeld oplevert zal hierdoor wel minder worden maar het wordt wel uitdagender. Om de duurzaamheid van de greens te vergroten moet een aantal greens wat worden verschoven om meer zon te krijgen. Daarnaast zal ook worden gekeken naar de veiligheid.  Voor hole 3/12 geldt een apart verhaal. Er wordt hier overwogen om de greens samen te voegen tot één grote met een onderscheid in verschillenden hoogten. Dit vanwege de toenemende schaduwwerking van de omringende bomen. Ook vanwegen het verbeteren van de aanspeellijn tussen tee en green is verschuiving soms nodig.  Het is verder de bedoeling om de greens beter te laten aansluiten op de omringende uitloop. 


De Bunkers

De nieuwe bunkers zullen in de meeste gevallen worden verkleind en beter zichtbaar gemaakt. Enkele bunkers hebben door opdringend groen hun functie verloren en komen te vervallen.  Een punt van belang is ook de opbouw van de bunker. Door het gebruik van andere soorten zand kan de bespeelbaarheid van de bunker worden verbeterd. 


De fairways

Er zijn verschillende nuttige tips door de golfbaanarchitect ingebracht waar wij serieus over gaan nadenken. De aanpassingen komen vooral voor rekening van de maaimachine van Michiel, onze greenkeeper. De rough zal op sommige plaatsen worden verkleind ten gunste van de uitbreiding van fairways om de bespeelbaarheid en daardoor het spelplezier te vergroten. 


Het renovatieplan zal verder worden uitgewerkt en in de volgende publicatie zullen wij meer gedetailleerd ingaan op de verschillende holes. 

Een ding staat nu al vast: onze baan wordt steeds mooier. 


Het renovatie team