Doel en functie SAS

Sportcomplex Schaerweijde
Schaerweijde is gelegen op een groot gebied van ongeveer 150.000 m2. Anders dan bij veel andere sportverenigingen in Nederland, die hun sportcomplex huren van de gemeente, is Schaerweijde via de Stichting Accommodatie Schaerweijde, de trotse eigenaar van dit hele terrein.

Het complex beschikt over 5 kunstgrasvelden, een clubhuis met terras en een sporthal.

Er ligt een volwaardige 9 holes golfbaan, voorzien van oefengreens en een gloednieuwe drivingrange. Daarnaast bevindt zich op het terrein een groot parkeerterrein. De resterende delen vormen natuurgebied.

Het beheer van dit totale complex is niet eenvoudig en vergt bijzondere expertise. Denk aan onderhoud en herstel, renovaties en verbouwingen. Denk verder aan het afsluiten van allerlei contracten en financieringen ten behoeve van Schaerweijde. Ook allerlei fiscale aspecten spelen hierbij een rol.

Stichting Accommodatie Schaerweijde
Daarom heeft Schaerweijde in het verleden besloten om het totale complex in (economisch) eigendom over te dragen aan een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heet Stichting Accommodatie Schaerweijde, afgekort SAS.

Het bestuur van de SAS bestaat uit vier personen, die samen beschikken over voldoende kennis op financieel, bouwtechnisch, fiscaal en juridisch terrein. Daar waar de bestuursleden van het verenigingsbestuur, hockey- en golfbestuur relatief vaak wisselen (de gemiddelde zittingsduur is ongeveer 3 jaar), nemen de bestuursleden van de SAS veel langer (10 jaar of meer) zitting in het bestuur. Dit komt de continuïteit van Schaerweijde ten goede. In de SAS wordt zo immers veel kennis opgebouwd, waar Schaerweijde en haar besturen (vereniging, hockey en golf) hun voordeel mee kunnen doen.

Fiscale en subsidie voordelen
Fiscaal heeft deze structuur ook grote voordelen. Anders dan de Vereniging Z.S.V. Schaerweijde zelf, kon de SAS betaalde BTW (meestal 21%) over de investeringen in en exploitatiekosten van het complex terugvragen bij de Belastingdienst. Hier stond tegenover dat de velden aan de leden ter beschikking moesten gesteld worden waarover 9%  BTW werd afgedragen.

Inmiddels is deze BTW-regeling gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 is de BTW-regeling voor wat betreft de sportactiviteiten vervallen en kan er geen BTW meer teruggevorderd worden over investeringen en kosten die betrekking hebben op sportactiviteiten. Wel blijft de BTW-regeling van toepassing op de horeca. Hiervoor in de plaats gekomen is de BOSA-subsidieregeling. Hierbij kan voor 20% van de investeringen en o.m. onderhoudskosten, sportactiviteiten, keepersmaterialen e.d. subsidie worden aangevraagd. Kosten van de horeca en energie vallen hier dus niet onder.

Structuur Schaerweijde
De SAS is er voor Schaerweijde en staat Schaerweijde ook ten dienste. De SAS wil altijd creatief meedenken met Schaerweijde, handelt en denkt ook in het belang van Schaerweijde, maar heeft uiteindelijk, als eigen rechtspersoon en met haar eigen (financiële) verplichtingen tegenover de bank, de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en de gemeente Zeist, haar eigen verantwoordelijkheid.

De voorzitter van het Verenigingsbestuur (VB) is geen bestuurslid van de SAS maar wordt in principe echter altijd uitgenodigd voor de SAS vergaderingen, is daarbij ook altijd aanwezig en vervult daarin een actieve rol. De voorzitter ontvangt ook de notulen van die vergaderingen. De penningmeesters van het Verenigingsbestuur en de SAS hebben regelmatig contact met elkaar. Op die wijze houden Schaerweijde en SAS de lijnen kort, weten zij wat er over en weer speelt en kan de SAS Schaerweijde optimaal ten dienste zijn.