Wat doet de tuchtcommissie?

De tuchtcommissie is – naast het verenigingsbestuur – het orgaan binnen Schaerweijde dat, uitsluitend op verzoek van het verenigingsbestuur, bevoegd is te oordelen over het handelen of nalaten in strijd met de statuten, besluiten en reglementen van de vereniging en de statuten en reglementen van de KNHB en/of de NGF. De tuchtcommissie is daarmee een verenigingscommissie die zich uitstrekt over zowel hockey als golf. Het is mogelijk om – als daartoe aanleiding bestaat – het verenigingsbestuur te vragen om een zaak aanhangig te maken bij de tuchtcommissie. In de tuchtcommissie hebben zowel golf- als hockeyleden zitting.

De bepalingen van het tuchtreglement zijn van toepassing op zowel leden van de vereniging als personen die als (betaald) medewerker, begeleider of functionaris werkzaamheden verricht of als vrijwilliger taken vervult. De tuchtcommissie is bevoegd om een zaak zonder strafoplegging af te doen, maar kan er ook voor kiezen om een straf op te leggen. Beroep tegen de uitspraak staat open bij het verenigingsbestuur. Het tuchtreglement is hier te vinden.

Contact ([email protected])

  • Michiel Schouten
  • Peggy Corstens
  • Olivier Vermeulen
  • Kees van der Lee