Vertrouwenscommissie

Sporten bij Schaerweijde moet gebeuren in een vertrouwde omgeving waarin spelers en anderen zich veilig voelen. De vertrouwenscommissie van Schaerweijde is ingesteld om het Verenigingsbestuur te adviseren over het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.
Voor de goede werking van de vertrouwenscommissie is het belangrijk dat leden van en betrokkenen bij Schaerweijde de vertrouwenscommissie weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken aan de vertrouwenscommissie voor te leggen. Daarom leggen wij in dit overzicht uit wie we zijn en wat we doen.
Waarvoor kan ik contact opnemen?
De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden bij Schaerweijde of gedrag van leden van of betrokkenen bij Schaerweijde. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld gaan over geweld, pesten en bedreigingen via sociale media, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst gedrag. Meldingen over technische zaken, zoals elftalindelingen, of over problemen met betrekking tot de accommodatie, worden niet door de vertrouwenscommissie behandeld.
Houd een vermoedelijke misstand niet voor jezelf, maar kom in actie. Je wordt als melder niet gezien als verklikker, maar als iemand die de afgesproken waarden en normen van Schaerweijde hoog in het vaandel heeft staan. Alleen met jouw hulp kan Schaerweijde de bij onze vereniging passende integriteit en betrouwbaarheid in stand houden.
Wat gebeurt er met een melding?
Als je een melding hebt gedaan, neemt één van de commissieleden altijd contact met je op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in aanmerking komt, dan zullen we dat verder met je bespreken. Dan bespreken we ook welke commissieleden de melding zullen behandelen, welke acties we gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn.
Bij een schriftelijke melding aan de vertrouwenscommissie zal de vertrouwenscommissie in eerste instantie schriftelijk reageren om nader af te stemmen over de wijze van behandeling van de melding. Deze afstemming kan desgewenst schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Ook bij een telefonische melding wordt besproken op welke manier de verdere contacten zullen plaatsvinden.
Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij datgene waar de melding over gaat, worden bij de behandeling daarvan niet ingeschakeld. De vertrouwenscommissie zorgt er bij de behandeling voor dat de privacy van alle betrokkenen wordt gewaarborgd en dat de belangen van alle betrokkenen worden meegewogen.
Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan gebeurt dat in beginsel door tenminste twee commissieleden. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden in een afgesloten ruimte gevoerd. Van de gesprekken wordt een verslag opgemaakt.
Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de vertrouwenscommissie een advies aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur besluit uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek gebeurt door het verenigingsbestuur.
Meldingen of vragen?

Mail naar [email protected],of neem telefonisch contact op contact op met één van de commissieleden.

Merel Veen 06-19234053
Michiel van Eersel 06-83838668
Marja Verdonk 06-53545869
Dana-Anne de Gast 06-43980834

Het reglement vertrouwenscommissie en het pestprotocol zijn hier te vinden.