Schaerweijde… een club met een rijke historie

Oprichtingsjaar 1932

In 1932 is Z.S.V. Schaerweijde op initiatief van o.a. Hein Bottinga opgericht. Met de fiets gaat hij de pas gebouwde wijken in Zeist langs om hockeyers te werven. Met 30 man worden de eerste wedstrijden gespeeld op het weiland van boer Lodewijks, in het bos. Drie jaar later verhuist de club met zo’n 100 leden naar de huidige plek.

Oorlogsjaren

Bij het uitbreken van WO II is de club inmiddels drie grasvelden en ruim 150 leden rijker. De oorlog slaat diepe wonden in de vereniging, de velden liggen er slecht bij en de houten keten zijn gesloopt. De club krabbelt na de oorlog weer langzaam op en zit in 1948 weer op het ledental van 150. Jarenlang wordt gebruik gemaakt van een groen keetje dat dient als kleedruimte en een waterpomp die tevens als douche fungeert. Voor de derde helft maken de spelers dankbaar gebruik van de gastvrijheid van onze buren, tennisvereniging Shot.

Jaren 60

Het ledenaantal blijft groeien en er is behoefte aan meer velden en een echt clubhuis. De terreinen zijn nog eigendom van de NV Schaerweijder Bosschen en worden pas veel later door de vereniging overgenomen. In 1963 worden enkele hectaren bos gerooid en nieuwe velden aangelegd. Er wordt een cricketvereniging opgericht en op 19 november 1966 wordt het huidige clubhuis geopend. Helaas degraderen zowel Heren als Dames 1.

Jaren 70

In 1972, bij het 40-jarig bestaan, telt de vereniging 600 leden. Het aantal jeugdleden stijgt nog steeds en het nieuwe clubhuis is alweer te klein voor de talloze drukbezochte feesten en soosavonden en moet worden uitgebreid. In 1974 promoveert Heren 1 naar de net opgerichte Hoofdklasse. Door de opkomst van zaalhockey ontstaat er behoefte aan een sporthal. De Jan Wever sporthal wordt in september 1979 geopend en in gebruik genomen. Op de plek van het huidige veld 1 wordt de grond afgegraven waardoor ‘De Kuil’ ontstaat.

Jaren 80

In 1981 telt Schaerweijde ongeveer 1000 leden en in 1985 wordt het eerste kunstgrasveld (de Bakkermat) aangelegd. De cricketvereniging moet het veld ruimen en golf wordt geïntroduceerd op Schaerweijde, in de eerste instantie door gewoon op de hockeyvelden te spelen. Heren 1 speelt weer in de Hoofdklasse en het gaat de club weer voor de wind.

Jaren 90

Door de groei van de vereniging en winst aan populariteit van hockey, is de behoefte aan uitbreiding groot. Een enorme operatie wordt in 1990 gestart: de ontzanding. Het hele terrein van 13 ha werd zeven meter afgegraven, dit zand wordt verkocht en met de opbrengst wordt de basis gelegd van ons huidige schitterende hockey- en golfcomplex.

Deze eeuw…

Na de eeuwwisseling blijft Schaerweijde groeien in ledenaantal en blijft er gestaag gewerkt worden aan de verbetering van het hockey-aanbod, de organisatie en de faciliteiten. Hoogtepunten zijn de promoties van Dames 1 en Heren 1 naar de respectievelijke Overgangsklasse en Hoofdklasse én uiteraard de vele geweldige hockeyfeesten.

Het aantal velden wordt uitgebreid tot twee semi- en drie watervelden en nieuwe initiatieven zoals trimhockey en G-hockey blijken zeer succesvol. Schaerweijde Golf opent een nieuwe driving range en daarnaast wordt de baan geheel vernieuwd. Tevens worden de toegangsroute en de parkeergelegenheid geheel vernieuwd en wordt het gehele complex voorzien van LED-verlichting.

Vandaag de dag telt ZSV Schaerweijde bijna 2700 leden en worden tradities nog steeds in ere gehouden terwijl tegelijkertijd aan de toekomst wordt verwerkt. Schaerweijde, altijd in beweging. Onze hockeyers, op zowel recreatief- als topniveau, kunnen dagelijks genieten van – wat we nu met recht kunnen zeggen – één van de mooiste sportcomplexen van Nederland!